Voorbereiding Cito-toetsen groep 7 en 8 

"Ik snap nu hoe ik die Cito vragen moet maken."

Deze training bestaat uit 5 lessen.  
Totale kosten: €270,00, incl. materiaal.

De training is bedoeld om jouw kind voor te bereiden op het maken van toetsen in het algemeen en de Cito - Entreetoets of de Cito - Eindtoets in het bijzonder.
De les wordt gegeven in groep van maximaal 2 leerlingen.
 
Ik maak met de kinderen opdrachten van de belangrijkste leerdoelen van rekenen, lezen, taal en spelling. Indien nodig krijgt uw kind extra uitleg.   

De training is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 in Rotterdam.

Vraag details over dit pakket aan via onderstaand formulier.
Graag aangeven waarmee ik u kan helpen?